خشکبار آذربایجان
خشکبار آذربایجان
خشکبار آذربایجان
خشکبار آذربایجان
خشکبار آذربایجان
خشکبار آذربایجان

آلو خشک درجه یک صادراتی آذربایجان شرقی

آلو  خشک درجه یک صادراتی آذربایجان شرقی

عرضه عمده وخرده مستقیم از آذربایجان شرقی

 

قیمت بر حسب کیلو گرم می باشد.

موجود در انبار

25,000 تومان 20,000 تومان